Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe nr 1/2024 na dostawę maszyn łaciarek.

Zapytanie ofertowe nr 1/2024 na dostawę 3 maszyn do szycia (łaciarek)

W związku z realizacją projektu „Zrównoważony rozwój kompetencji uczniów w Technikum Ortopedycznego i Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu nr FEDS. 08.01-IZ.00-0003/23-00, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę maszyn do szycia na potrzeby ww. projektu

 1. Zamawiający: Technikum Ortopedyczne w Świdnicy, ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica, e-mail: jamrog@toswidnica.pl
 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego 3 sztuk maszyn do szycia na potrzeby ww. projektu.
 3. Wymagania szczegółowe dostawy: maszyna łaciarka (przykładowy model: OLISEW OL-2072 lub równorzędny) przeznaczona do szycia bardzo grubych materiałów, skóry etc. Odpowiednia do zakładów szewskich i kaletniczych. Posiadająca ruchomą iglicę. Umożliwiająca szycie w dowolnym kierunku ściegiem prostym. Cylindryczne ramię umożliwiające szycie wewnątrz wąskich elementów, np. obuwia, czy torebek. Długość ramienia to  co najmniej 31 cm. Wysokość podnoszenia stopki wynosi co najmniej 15 mm. Grubość ramienia na początku jest równa 22 mm. Długość ściegu wynosi od 1 do 7mm. Silnik zasilający servo 230v. Stół z możliwością regulacji wysokości. Zestaw musi zawierać zmontowany, gotowy do pracy zestaw posiadający: główkę maszyny, podstawę i blat, silnik, szufladkę oraz instrukcję obsługi.
 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości w tym oznakowanie CE lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
 5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby zamawiającego: Technikum Ortopedyczne w Świdnicy, ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica.
 6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Zamawiającego.
 7. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu nr FEDS. 08.01-IZ.00-0003/23-00.
 8. Termin realizacji zamówienia: do 30 marca 2024 r.
 9.  Ofertę cenową wraz z oświadczeniem, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia można składać do dnia 18.03.2024 r. do godz. 13:00 drogą elektroniczną na e-mail jamrog@toswidnica.pl
 10.  Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Tomasz Jamróg, zastępca dyrektora szkoły, mail: jamrog@toswidnica.pl
 11. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania.