Menu Zamknij

Projekt „Zrównoważony rozwój kompetencji uczniów Technikum Ortopedycznego i Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy” dla lepszej przyszłości naszych uczniów.

Nasza szkoła realizuje projekt mający wpłynąć na rozwój kompetencji uczniów.

Nazwa projektu:

Zrównoważony rozwój kompetencji uczniów Technikum Ortopedycznego i Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2023-06-15

Data zakończenia realizacji projektu: 2026-06-30

Wartość projektu: 2 141 348,48 zł

Działanie: FEDS.08.01

Instytucja Organizująca Nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Numer naboru: FEDS.08.01-IZ.00-007/23

Zakres interwencji: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)

Zadania w projekcie:

Zadanie 1Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pracownię dydaktycznąanatomiczno – fizjologiczną
Zadanie 2Utworzenie, wyposażenie i utrzymanie „zielonej pracowni”
Zadanie 3Poprawa bazy dydaktycznej Technikum Ortopedycznego poprzezdoposażenie w pomoce niezbędne do potrzeb nowoczesnego nauczania
Zadanie 4. Poprawa bazy dydaktycznej Technikum Weterynaryjnego poprzez doposażenie w pomoce niezbędne do potrzebnowoczesnego nauczania
Zadanie 5Wyposażenie i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne IT niezbędne do realizacji programów nauczania oraz zapewnienieodpowiedniej infrastruktury sieciowo – usługowej 
Zadanie 6Dodatkowe szkolenia i kursy dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
Zadanie 7Dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów Technikum Ortopedycznego w Świdnicy wzmacniające praktyczne kompetencjezawodowe
Zadanie 8Dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy wzmacniające praktyczne kompetencjezawodowe
Zadanie 9Zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji ekologicznej
Zadanie 10Staże uczniowskie
Zadanie 11Wyjazdy zawodoznawcze
Zadanie 12Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Zadanie 13Dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do podjęcia nauki na poziomie wyższym
Zadanie 14Dodatkowe zajęcia integracyjne dla uczniów
Zadanie 15Studia podyplomowe z komunikacji empatycznej w oparciu o metodologię Marshalla B. Rosenberga – Nonviolent Communication (NVC) 
Zadanie 16Studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii dla nauczycieli obu szkół 
Zadanie 17Studia podyplomowe – pedagogika specjalna dla nauczycieli obu szkół
Zadanie 18Studia podyplomowe z zoopsychologii dla nauczycieli TechnikumWeterynaryjnego
Zadanie 19Kurs z zakresu zoodietetyki dla nauczycieli Technikum Weterynaryjnego
Zadanie 20Szkolenia z zakresu rozwijania podczas zajęć dydaktycznych kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnychniezbędnych na rynku pracy, pobudzanie innowacyjności, kreatywności. 
Zadanie 21Szkolenia z zakresu nauczania przedmiotowego w oparciu o eksperyment 
Zadanie 22Szkolenia z zakresu wykorzystania w nauczaniu e-podręczników i e-zasobów/emateriałów dydaktycznych
Zadanie 23Szkolenia w zakresie pracy z uczestnikami projektu o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
Zadanie 24Szkolenie z doboru wkładek ortopedycznych, protetyki i ortotyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum Ortopedycznego 

Aktualności: