Menu Zamknij

NOWY KIERUNEK TECHNIK WETERYNARII


Warning: Undefined array key "file" in /home/users/legnicawsm/public_html/wordpress/wp-includes/media.php on line 1734

Druki do pobrania na ten kierunek znajdują się tutaj: https://toswidnica.pl/rekrutacja-2021-2022/

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW MOŻNA POBRAĆ TUTAJ:

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

Technik weterynarii – zawód z przyszłością

O zawodzie technika weterynarii powinny myśleć przede wszystkim osoby, które kochają małe jak i duże zwierzęta, pragną je chronić, dbać o nie, opiekować się nimi, leczyć i poznawać.

Technik weterynarii wykonuje czynności pomocnicze w diagnostyce i leczeniu zwierząt, a także czynności
w obszarze zadań inspekcji sanitarnej. Prowadzi inseminację, hodowlę i chów zwierząt.

Jako technik weterynarii, po ukończonej edukacji, masz wiele możliwości podjęcia ciekawej i zgodnej z wykształceniem pracy. Nauka do twojego przyszłego zawodu trwa pięć lat. Uzyskanie tytułu technika weterynarii następuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Równie ważne jest odbycie praktyk zawodowych. Po tym kierunku, kiedy uzyskałeś pozytywny wynik egzaminu maturalnego, możesz kontynuować naukę w szkole wyższej, np. na kierunku weterynaria.

Opis zawodu:

Technik weterynarii posiada uprawnienia do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii, tj.:

 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych,
 • czynności pomocnicze przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych,
 • wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy,
 • podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty,
 • asystowanie przy zabiegach chirurgicznych,
 • opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,
 • wykonywanie zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych,
 • określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych,
 • zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt,
 • wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt,
 • pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego,
 • badanie zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego,
 • asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji,
 • pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych,
 • zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych
  i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt.

Uzyskane kwalifikacje:

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Technik weterynarii może podjąć pracę jako:

 • Pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.
 • Specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących.
 • Osoba samodzielnie prowadząca gospodarstwo rolnicze.
 • Osoba prowadząca lub pracująca w firmach związanych z agrobiznesem.

Jeśli jesteś zainteresowany kierunkiem technika weterynaryjnego to serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!