Pedagog szkolny: mgr Zbigniew Stęplewski – jest dostępny dla uczniów codziennie od 7:30 do 15:30. 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Informacja dla Rodziców: jest możliwość umówienia się na spotkanie z pedagogiem na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (kontakt przez sekretariat).

Zadania pedagoga

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 • udziela rodzicom i opiekunom prawnym pomocy i porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

Uzyskaj pomoc

Ważne adresy i telefony instytucji oferujących pomoc (bezpłatną):

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14, 58-100 Świdnica
Telefon: 74 662 27 20
e-mail: sekretariat@poradnia.swidnica.pl

 

Bezpłatna całodobowa infolinia
800 080 222

Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania – RÓŻNE PROBLEMY, RÓŻNE ROZWIĄZANIA.

Telefon 116 111 działa przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 12:00 – 2:00, można także zarejestrować się na stronie https://116111.pl/ oraz napisać wiadomość e-mail.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel. 74 852-13-27

 

Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy,
dla sprawców stosujących przemoc, świadków 
tel. 0-801-120-002
niebieskalinia.pl

 

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
tel. 0-801-140-068
pomaranczowalinia.pl