Technikum Weterynaryjne w Świdnicy

Technik weterynarii – zawód z przyszłością

O zawodzie technika weterynarii powinny myśleć przede wszystkim osoby, które kochają małe jak i duże zwierzęta, pragną je chronić, dbać o nie, opiekować się nimi, leczyć i poznawać.

Technik weterynarii wykonuje czynności pomocnicze w diagnostyce i leczeniu zwierząt, a także czynności
w obszarze zadań inspekcji sanitarnej. Prowadzi inseminację, hodowlę i chów zwierząt.

Jako technik weterynarii, po ukończonej edukacji, masz wiele możliwości podjęcia ciekawej i zgodnej z wykształceniem pracy. Nauka do twojego przyszłego zawodu trwa pięć lat. Uzyskanie tytułu technika weterynarii następuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Równie ważne jest odbycie praktyk zawodowych. Po tym kierunku, kiedy uzyskałeś pozytywny wynik egzaminu maturalnego, możesz kontynuować naukę w szkole wyższej, np. na kierunku weterynaria.

Uzyskane kwalifikacje:

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.
 • Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Opis zawodu:

Technik weterynarii posiada uprawnienia do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii, tj.:

 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych,
 • czynności pomocnicze przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych,
 • wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy,
 • podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty,
 • asystowanie przy zabiegach chirurgicznych,
 • opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,
 • wykonywanie zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych,
 • określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych,
 • zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt,
 • wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt,
 • pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego,
 • badanie zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego,
 • asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji,
 • pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych,
 • zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych
  i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt.

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Technik weterynarii może podjąć pracę jako:

 • Pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.
 • Specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących.
 • Osoba samodzielnie prowadząca gospodarstwo rolnicze.
 • Osoba prowadząca lub pracująca w firmach związanych z agrobiznesem.

Praktyki zawodowe

Uczniowie od klas II odbywają coroczne praktyki zawodowe. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami sprawia im wiele radości i bez wątpienia jest kluczowy dla zdobycia praktycznych umiejętności. Wszak sama teoria w pracy technika weterynarii to nie wszystko!

Leczenie i pielęgnacja zwierząt to temat niezwykle rozległy – jedno jest pewnie – nie da się dobrze leczyć zwierząt, najpierw nie nauczywszy się zajmować nimi na co dzień. Dlatego też, młodzi adepci weterynarii odbywają praktyki w miejscach, w których mają możliwość zapoznania się z chowem i hodowlą zarówno zwierząt gospodarskich, jak i domowych.

Praktyki zawodowe odbywają się w różnych miejscach, np. Stado Ogierów Książ, w którym znajduje się hodowla koni Śląskich. Jest również możliwość przyjrzeć się z bliska hodowli owiec rasy Merynos Polski starego typu i bydła rasy Holsztyńsko-fryzyjskiej w Gospodarstwie Agrominor w Mokrzeszowie.

Dobre wrażenie na naszych uczniach wywierają praktyki na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice, gdzie użytkuje się i trenuje konie wyścigowe: Pełnej Krwi Angielskiej i Czystej Krwi Arabskiej. Młodzież ma również okazję odbywać praktyki zawodowe w klinice weterynaryjnej dla koni Bona Fide w Morawie oraz w Schroniskach dla zwierząt w Świdnicy i Wałbrzychu.

To tam uczniowie uczą się codziennej pracy przy zwierzętach: jak dbać o ich pielęgnację oraz w jaki sposób dbać o ich otoczenie. Przygotowują dla nich paszę i karmę. Mają okazję obserwować badania związane z rozrodem bydła, owiec, odbierania porodów, co więcej – asystują pracującym tam lekarzom weterynarii w różnych zabiegach m.in. przy kastracji ogiera. Oprócz tego obserwują proces usuwania chorych zębów u koni i pomagają w codziennej opiece nad chorymi końmi znajdującymi się w klinice.

Zobaczcie galerię z praktyk naszych uczniów!

Copyright © Technikum Weterynaryjne w Świdnicy 2024