Statut Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy

Statut szkoły to jeden z najważniejszych dokumentów placówki, dlatego musi być on zawsze aktualny i zgodny z przepisami prawa. Poniżej zamieszczamy aktualny Statut Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy do pobrania.

Statut Technikum Weterynaryjnego – wersja z 30.01.2024 [pdf]