Menu Zamknij

Dziennik elektroniczny

Aby zalogować się do dziennika elektronicznego KLIKNIJ TU 

Konto rodzicowi zakłada szkoła- niezbędne jest podanie adresu mailowego rodzica. Aby zalogować się do dziennika rodzic powinien kliknąć odnośnik powyżej lub wejść na stronę 

https://cufs.vulcan.net.pl/powiatswidnicki/

i kliknąć na napis ” załóż konto” ( rysunek poniżej, strzałka czerwona), podać maila i ustawić własne hasło.

Aby zmienić hasło należy wejść na stronę logowania i kliknąć ” zmień hasło” ( rysunek powyżej, strzałka niebieska) a następnie podać maila, stare hasło oraz podać nowe hasło.