Dyrekcja Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy

mgr Piotr Pękała

dyrektor Technikum Weterynaryjnego

mgr Katarzyna Orynczak

zastępca dyrektora

mgr Justyna Bustrycka

zastępca dyrektora

mgr Tomasz Jamróg

zastępca dyrektora
@: jamrog@toswidnica.pl