Menu Zamknij

Aktywna Tablica

W ramach tego programu szkoła pozyskała nowoczesne pomoce dydaktyczne w postaci jednego projektora  Epson 725wi oraz  18 licencji na oprogramowanie Winpasze, Inration 4 służące do obliczania stawek żywieniowych dla zwierząt

Celem tego programu jest zapewnienie szkole niezbędnej infrastruktury oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

W dniach 22 i 23 kwietnia 2024 r. odbyły się zajęcia otwarte z Anatomii i fizjologii zwierząt w klasie drugiej Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

W dniu 22.04.2024 Lekcja na temat: „Układ krążenia, układ krwionośny”, prowadzący lek. wet. Piotr Szymański.

Podczas zajęć uczniowie i nauczyciele korzystali z tablicy multimedialnej, w tym wykorzystano program multimedialny, a w nim schemat budowy serca oraz omówienie jego funkcji na przykładach różnych gatunków zwierząt.

W zajęciach uczestniczyli także uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego I. Witosa w Mokrzeszowie.

W dniu 23.04.2024r. Lekcja na temat: „Inseminacja, banki genów jako szansa dla nowoczesnej hodowli oraz dzikich gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem”, prowadzący lek. wet. Piotr Szymański.

Podczas zajęć uczniowie i nauczyciele korzystali z tablicy multimedialnej, w tym wykorzystano program multimedialny. Omówione zostały różnorakie gatunki zwierząt dzikich, ich genów oraz procesy inseminacji.

W zajęciach uczestniczyli także uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego I. Witosa w Mokrzeszowie.