Menu Zamknij

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023  
01.09.2022Rozpoczęcie zajęć (czwartek)
14.10.2022Dzień nauczyciela (wyjście do kina)
01.11.2022Dzień Wszystkich Świętych (wtorek)
10.11.2022Apel – odzyskanie niepodległości przez Polskę (czwartek)
11.11.2022Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny (piątek)
22.12.2022Koniec I semestru klasa 4 (czwartek)
22.12.2022Wigilie klasowe (czwartek)
23 – 31.12.2022Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2023Nowy Rok – (niedziela)
06.01.2023Święto Trzech Króli – dzień wolny (piątek)
10.01.2023-pisemnyEgzamin zawodowy klasa 4 – część pisemna i praktyczna
12.01-16.01.2023Egzamin zawodowy praktyczny
27.01.2023Koniec I semestru – pozostałe klasy (piątek)
13.02. – 26.02.2023Ferie zimowe
06.04. – 11.04.2023Wiosenna przerwa świąteczna
28.04.2023Zakończenie roku szkolnego klasa 4 (piątek)
01.05.2023Święto Pracy (poniedziałek)
03.05.2023
Święto Konstytucji – dzień wolny (środa)
08.06.2023Święto Boże Ciało – dzień wolny (czwartek)
23.06.2023Zakończenie roku szkolnego (piątek)
21.08. – 25.08.2023 Egzaminy poprawkowe

31.10.2022
12.01-13.01.2023
02.05.2023
04.05.2023
05.05.2023
08.05.2023
09.06.2023
Dodatkowe dni wolne (8):
poniedziałek
egzamin zawodowy praktyczny (od czwartku do poniedziałku)
Święto Flagi (wtorek)
matura pisemna-j. polski (czwartek)
matura pisemna- j. angielski (piątek)
matura pisemna- matematyka (poniedziałek)
piątek po Bożym Ciele
HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ  
Rady klasyfikacyjne klasa 4   Rady klasyfikacyjne pozostałe klasy20.12.2022 (wtorek) 25.04.2023 (wtorek) 27.01.2023 (piątek) 20.06.2023 (wtorek) 28.08.2023 (poniedziałek)
Rady podsumowujące (wszystkie klasy)09.02.2023 (czwartek) 28.08.2023  (poniedziałek)
Rada organizacyjna
Rada organizacyjna klas pierwszych
02.09.2022 (piątek)
09.09.2022 (piątek)
Rady omawiające bieżące problemywg potrzeb
Zagrożenia i propozycje ocen klasa 4   Zagrożenia i propozycje ocen pozostałe klasydo 15.11.2022 (wtorek) – śródroczne do 21.03.2023 (wtorek) – roczne do 16.12.2022 (piątek) – śródroczne do 15.05.2023 (poniedziałek) – roczne
Terminy wystawienia ocen klasy 4 Terminy wystawienia ocen pozostałe klasydo 15.12.2022 (czwartek) – śródroczne do 21.04.2023 (piątek) – roczne do 24.01.2023 (wtorek) – śródroczne do 15.06.2023 (czwartek) – roczne
TERMINY INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI / WYWIADÓWEK
(W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ W KRAJU)
 

KLASA 4: ·        
06.09.2022 (wtorek) 
17.11.2022 (czwartek)
23.03.2023 (czwartek)

inne terminy wg potrzeb – ustala wychowawca

POZOSTAŁE KLASY: ·        
07.09.2022(środa)- klasy pierwsze
08.09.2022 (czwartek) – klasa 2A, 3A, 4A
19.12.2022 (poniedziałek)
17.05.2023 (środa)        

inne terminy wg potrzeb – ustala wychowawca

WYSYŁANIE POCZTĄ INFORMACJI O ZAGROŻENIACH:

·         18.11.2022 (piątek) –  ostateczny termin – klasa 4

·         21.12.2022 (środa) – ostateczny termin – pozostałe klasy

·         24.03.2023 (piątek) – ostateczny termin – klasa 4

·         19.05.2023 (piątek) – ostateczny termin – pozostałe klasy