Dyrektor szkoły mgr Piotr  Pękała

Wicedyrektor mgr Joanna Pękała

Wicedyrektor mgr Leszek Broda