Dyrektor szkoły mgr Joanna Pękała

Wicedyrektor mgr Piotr Pękała

Wicedyrektor mgr Leszek Broda