Menu Zamknij

REKRUTACJA 2020

Technik ortopeda…Twój zawód…Twoja przyszłość!

Jesteśmy jedną z niewielu szkół w Polsce, która pozwala na zdobycie tak unikatowego zawodu jakim jest TECHNIK ORTOPEDA.

Technik ortopeda zajmuje się dobieraniem, projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą różnego rodzaju sprzętu ortopedycznego. W naszej szkole poznasz anatomię i fizjologię człowieka, podstawy psychologii, czy język migowy. Nauczysz się jak poprawnie udzielić pierwszej pomocy oraz jak zajmować się osobami niepełnosprawnymi. Na zajęciach z kinezyterapii poznasz metody rehabilitacji pacjentów z różnymi schorzeniami. Nauczysz się budowy i zastosowania przedmiotów ortopedycznych. Pomogą Ci w tym nasze pracownie praktycznej nauki zawodu, znajdujące się w szkole. 

Zapewniamy podręczniki ZA DARMO !!!!

Przygotowujemy do egzaminu zawodowego i matury !!!

Szkoła daje możliwość przystąpienia do darmowego kursu masażu, który obejmuje naukę masażu klasycznego, relaksacyjnego, bańką chińską, czy gorącymi kamieniami.

Organizujemy miesięczne praktyki zawodowe w zakładach ortopedycznych, sklepach medycznych i przychodniach rehabilitacyjnych.

Organizujemy wycieczki integracyjne i zawodoznawcze. Bierzemy czynny udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych, a w wielu z nich zdobywamy bardzo dobre wyniki, jak np: konkurs pierwszej pomocy (II miejsce w regionie).

Dzięki wiedzy zdobytej w naszej szkole, będziesz miał otwartą drogę na wiele kierunków  studiów  takich, jak: fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne, czy kosmetologię.

Nasza szkoła mieści się w dogodnej lokalizacji – blisko dworca PKP i PKS oraz kilka minut od centrum przesiadkowego na Placu Grunwaldzkim.

Na początku stworzyliśmy jedną klasę przyjmując pod opiekę 34 uczniów. Po czterech latach do matury i egzaminu zawodowego przystąpiło 16 uczniów, a zdawalność pierwszych absolwentów wynosiła:

– matura: 87 %

– egzamin zawodowy: 60 %.

Obecnie posiadamy pięć oddziałów i uczęszcza do nich 141 uczniów.

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć maksymalnie 2 klasy ponadpodstawowe. 


Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych

Technikum Ortopedyczne w Świdnicy otwiera nabór na rok szkolny 2020/2021 do dwóch klas pierwszych (łącznie 64 uczniów). W przypadku, gdy będzie większa liczba kandydatów od liczby miejsc, decyduje konkurs świadectw.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Adres e-mail szkoły:  rekrutacja@sced.pl

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji  mają składać rodzice/opiekunowie prawni.

Wymagane będzie również zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowanie na badanie można otrzymać w sekretariacie szkoły od dnia 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

 Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata ma poinformować o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020r. do godz.15.00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, nie później niż do 25 września 2020r. Nieprzedłożenie zaświadczenia do dnia 25 września 2020r. będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

Harmonogram rekrutacji 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły: od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz.15.00.

2. Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz.15.00.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12 sierpnia 2020r.

4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie: od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 sierpnia 2020 do godz.14.00

Dokumenty do pobrania :