Menu Zamknij

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

01.09.2020 Rozpoczęcie zajęć (wtorek) – wg rozpiski
01.11.2020 Dzień Wszystkich Świętych (niedziela)
10.11.2020 Apel – odzyskanie niepodległości przez Polskę (wtorek)
11.11.2020 Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny (środa)
22.12.2020 Koniec I semestru klasa 4 (wtorek)
22.12.2020 Wigilie klasowe (wtorek)
23 – 31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna (od środy do czwartku)
01.01.2021 Nowy Rok – dzień wolny (piątek)
06.01.2021 Święto Trzech Króli – dzień wolny (środa)
15.01.2021 Koniec I semestru – pozostałe klasy (piątek)
18.01. – 31.01.2021 Ferie zimowe
01.04. – 06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
30.04.2021 Zakończenie roku szkolnego klasa 4 (piątek)
01.05.2021 Święto Pracy (sobota)
03.05.2021 Święto Konstytucji – dzień wolny (poniedziałek)
03.06.2021 Święto Boże Ciało – dzień wolny (czwartek)
??.06.2021 Egzamin zawodowy klasa 4 – część pisemna
25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego (piątek)

04.05.2021

05.05.2021

04.06.2021

Dodatkowe dni wolne:

matura pisemna – j. polski (wtorek) ?

matura pisemna  – matematyka (środa) ?

piątek po Bożym Ciele

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Rady klasyfikacyjne klasa 4

 

Rady klasyfikacyjne pozostałe klasy

21.12.2020 (poniedziałek)

28.04.2021 (środa)

15.01.2021 (piątek)

22.06.2021 (wtorek)

30.08.2021 (poniedziałek)

Rady podsumowujące (wszystkie klasy) 01.02.2021 (poniedziałek)

30.08.2021  (poniedziałek)

Rada organizacyjna 02.09.2020 (środa)
Rady omawiające bieżące problemy wg potrzeb
Zagrożenia i propozycje ocen klasa 4

 

Zagrożenia i propozycje ocen pozostałe klasy

do 16.11.2020 (poniedziałek) – śródroczne

do 22.03.2021 (poniedziałek) – roczne

do 08.12.2020 (wtorek) – śródroczne

do 17.05.2021 (poniedziałek) – roczne

Terminy wystawienia ocen klasy 4

Terminy wystawienia ocen pozostałe klasy

do 17.12.2020 (czwartek) – śródroczne

do 23.04.2021 (piątek) – roczne

do 13.01.2021 (środa) – śródroczne

do 18.06.2021 (piątek) – roczne

TERMINY INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI / WYWIADÓWEK
(W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ W KRAJU)

 

KLASA 4:

·         04.09.2020 (wywiadówka) lub od 02.09.2020 do 04.09.2020 (konsultacje)

·         18.11.2020 (wywiadówka) lub od 17.11. 2020 do 19.11.2020 (konsultacje)

·         24.03.2021 (wywiadówka) lub od 23.03.2021 do 25.03.2021 (konsultacje)

·         inne terminy wg potrzeb – ustala wychowawca

POZOSTAŁE KLASY:

·         04.09.2020 (wywiadówka)  lub od 02.09.2020 do 04.09.2020 (konsultacje)

·         10.12,2020 (wywiadówka) lub od 09.12.2020 do 11.12.2020 (konsultacje)

·         19.05.2021 (wywiadówka) lub od 18.05.2021 do 20.05.2021 (konsultacje)

·         inne terminy wg potrzeb – ustala wychowawca

WYSYŁANIE POCZTĄ INFORMACJI O ZAGROŻENIACH:

 

·         20.11.2020 (piątek) –  ostateczny termin – klasa 4

·         14.12.2020 (poniedziałek) – ostateczny termin – pozostałe klasy

·         26.03.2021 (piątek) – ostateczny termin – klasa 4

·         21.05.2021 (piątek) – ostateczny termin – pozostałe klasy