TERMINY ZEBRAŃ RODZICÓW

KLASA 4:

·         06.09.2018 (czwartek)

·         15.11.2018 (czwartek)

·         15.03.2019 (piątek)

·         inne terminy wg potrzeb – ustala wychowawca

 

POZOSTAŁE KLASY:

·         06.09.2018 (czwartek)

·         20.12.2018 (czwartek)

·         16.05.2019 (czwartek)

·         inne terminy wg potrzeb – ustala wychowawca

TERMINY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI DOCHODZĄCYMI:

·         15.11.2018 (czwartek)

·         20.12.2018 (czwartek)

·         15.03.2019 (piątek)

·         16.05.2019 (czwartek)