Rozmieszczenie sal dydaktycznych/ pracowni praktycznej nauki zawodu:

Piętro: -1.

Sala 3

Pracownie praktycznej nauki zawodu

Piętro: 0 (PARTER)

Sala nr 4,5,9, siłownia

1 piętro:

– pokój nauczycielski

Sala nr 12

Sala nr 13

Sala nr 17

Pokój socjalny

2 piętro:

Sala nr 19

Sala nr 23