W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór na kierunek technik ortopeda dla absolwentów szkół podstawowych ( technikum 5 letnie) oraz absolwentów gimnazjum ( technikum 4 letnie)

Technik ortopeda…Twój zawód…Twoja przyszłość

Jesteśmy jedną z ośmiu szkół w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku, która kształci i pozwala zdobyć zawód technika ortopedy, na jaki obecnie jest spore zapotrzebowanie.

Przybywa osób z niepełnosprawnością i z wadami postawy, społeczeństwo się starzeje, dlatego też rośnie zapotrzebowanie na ten zawód.

 

Zawód: technik ortopeda

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 • technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych;

 • realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika;

 • prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi;

 • wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych;

 • dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej;

 • pobiera miary;

 • wykonuje negatywy i pozytywy gipsowe;

 • dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

 • dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

Potencjalne miejsca pracy

Przyszli technicy ortopedzi będą mogli znaleźć zatrudnienie :

 • w klinikach szpitalnych,

 • sanatoriach,

 • zakładach sprzętu rehabilitacyjnego,

 • hurtowniach i sklepach ortopedycznych

Program nauczania:

    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;

    Język obcy w ortopedii;

    Podstawy psychologii;

    Język migowy;

    Zarys anatomii, fizjologii, patologii i pierwszej pomocy;

    Biomechanika ortopedyczna;

    Technologia obróbki materiałów;

    Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

    Podstawy kinezyterapii;

    Technika ortopedyczna;

    Praktyki zawodowe

Absolwent potrafi:

 • oceniać stan funkcjonalny pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektować i wykonywać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

 • opracowywać indywidualny plan zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;

 • dobierać, stosować oraz kierować procesem technologicznym wykonania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;

 • dokonywać bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

 • podejmować współpracę z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

To, że nasze technikum jest jak najbardziej profesjonalne i pozwala na rozwój w takim kierunku jaki nas interesuje, potwierdzają uczniowie pierwszego rocznika, którzy w Świdnicy jako debiutanci mieli okazję zgłębiać wiedzę tego zawodu.

Z początku byłam lekko sceptyczna, nie wiedziałam czy dobrze robię nie idąc do liceum, a wybierając technikum. Jednak interesuję się medycyną, a ortopedyczna wiedza, jak najbardziej mi się przyda – mówi Angelika.

  Interesuje mnie rehabilitacja, więc cieszę się, że już na tym etapie mojej edukacji, mogę kształcić się w danym kierunku. Już po pierwszym roku poznałam różne choroby, potrafię je rozpoznać, znam sprzęty rehabilitacyjne – wszystko co w przyszłości może mi się przydać na tej drodze zawodowej – dodaje Klaudia.

Podobną opinię ma Mateusz. – Bardzo pozytywnie oceniam szkołę. Zajęcia odbywają się na wysokim poziomie, a praktyki w niewielkich grupach, co pozwala na pracę w skupieniu i indywidualną.