KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
03.09.2018 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych (poniedziałek)
14.10.2018

15.10.2018

Dzień Edukacji Narodowej (niedziela)

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej / kino (poniedziałek)

01.11.2018 Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny (czwartek)
09.11.2018 Apel – 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
21.12.2018 Koniec I semestru klasy 4 (piątek)
21.12.2018 Wigilie klasowe
23 – 31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2019 Nowy Rok – dzień wolny (wtorek)
25.01.2019 Koniec I semestru
28.01 – 10.02.2019 Ferie zimowe
18.04. – 23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2019 Zakończenie roku szkolnego klasy 4 (piątek)
01.05.2019 Święto Pracy – dzień wolny (środa)
03.05.2019 Święto Konstytucji 3 – go Maja – dzień wolny (piątek)
18.06.2018 Egzamin zawodowy klasy 4 – część pisemna
20.06.2019 Święto Boże Ciało – dzień wolny (czwartek)
21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego (piątek)
 

02.11.2018

02.05.2019

06.05.2019

07.05.2019

08.05.2019

Dodatkowe dni wolne:

Zaduszki – piątek

Dzień Flagi – czwartek

matura pisemna – j. polski (poniedziałek)

matura pisemna  – matematyka (wtorek)

matura pisemna – j. angielski (środa)

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
Rady klasyfikacyjne klasa 4

 

Rady klasyfikacyjne

17.12.2018 (poniedziałek)

17.04.2019 (środa)

21.01.2019 (poniedziałek)

17.06.2019 (poniedziałek)

29.08.2019 (czwartek)

Rady podsumowujące (wszystkie klasy) 11.02.2019 (poniedziałek)

28.06.2019  (piątek)

Rada dot. charakterystyki klas pierwszych 13.09.2018 (czwartek)
Rady omawiające bieżące problemy wg potrzeb
Zagrożenia i propozycje ocen klasa 4

 

Zagrożenia i propozycje ocen

do 12.11.2018

do 13.03.2019

do 17.12.2018

do 13.05.2019

Wystawienie ocen klasy 4

Wystawienie ocen pozostałe klasy

do 16.04.2019

do 14.06.2019

TERMINY ZEBRAŃ RODZICÓW

KLASA 4:

·         06.09.2018 (czwartek)

·         15.11.2018 (czwartek)

·         15.03.2019 (piątek)

·         inne terminy wg potrzeb – ustala wychowawca

 

POZOSTAŁE KLASY:

·         06.09.2018 (czwartek)

·         20.12.2018 (czwartek)

·         16.05.2019 (czwartek)

·         inne terminy wg potrzeb – ustala wychowawca

TERMINY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI DOCHODZĄCYMI:

·         15.11.2018 (czwartek)

·         20.12.2018 (czwartek)

·         15.03.2019 (piątek)

·         16.05.2019 (czwartek)

ZAJĘCIA  Z  DORADZTWA ZAWODOWEGO –  HARMONOGRAM

ZBIÓRKA W SZKOLE O GODZINIE 7:45 –
POWRÓT DO SZKOŁY NA 3 GODZINĘ LEKCYJNĄ

data

 

godzina klasa opiekun
04.04.2019

 

8:00 – 9:40 2C GR. 2 Piotr Pękała
11.04.2019

 

8:00 – 9:40 3C GR. A Małgorzata Rogólska
16.05.2019

 

8:00 – 9:40 3C GR. B Małgorzata Rogólska
23.05.2019

 

8:00 – 9:40 1A GR. 1 Katarzyna Madalińska
30.05.2019

 

8:00 – 9:40 1A GR. 2 Katarzyna Madalińska
06.06.2019

 

8:00 – 9:40 2C GR. 1 Piotr Pękała