WYNIK MATURY 2017/2018

DOLNOŚLĄSKIE OGÓLNIE = 77%

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE = 85,3 %

TECHNIKA = 69,6  %

MY = 87,5%  🙂